O nas

POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.etiblog.com.pl.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest firma Maszynosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 50, 60-167 Poznań. 
KRS 0000731972 
NIP: 779-248-96-11 
REGON: 380224587
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze przepisy są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi: – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  • poprzez gromadzenie tzw. plików cookies – [patrz: PLIKI COOKIES].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach:
    • zapisu do subskrypcji newslettera,
  • kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi kontaktu informacyjnego, newslettera itp.
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Użytkownik ma wgląd do umieszczonych przez siebie danych zawartych w formularzu, prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich tego typu zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.
11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.etiblog.com.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą prowadzić własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
12. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.